Otevřít menu

Na úvodní stranu Knihovna Huštěnovice

knihovny.cz TOPlist
Návštěv :
Celkem : 3994
Týden : 10
Dnes : 1
podrobnosti

2021

foto-c-101-1024x706.jpg

 

2019

pradzniny_knihovna.jpg

 

======================================

2018

 

 

OBRÁZEK : foto_c_102__rozjimani.jpg

 

 

 

OBRÁZEK : pasovani_2018.jpg

 

 

Mateřinka v knihovně

V měsíci březnu jsme připravili pro nejmenší děti z mateřské školky hravé besedování a povídání o Josefu Ladovi. Nakonec si vymalovaly některé "ladovské obrázky", a ty co to nestihly, domalovaly obrázek ve školce.

 

Burza knih

V knihovně se nám sešlo převeliké množství darovaných knih do burzy. Ale zájem o ně je rok od roku menší. Burza probíhala tři pondělky. Knihy byly roztříděny, některé máme zaevidované do knihovny, některé půjdou do sběru.

 

Prázdniny v knihovně

První dva prázdninové dny trávilo několik školádků v knihovně. Nejzajímavější aktivitou tentokrát byly pískované obrázky. To se děti nemohly od práce odtrhnout.

 

 

 

================================

2017

 

 

Vánoční rozjímání

Ke konci roku, kdy všichni přemýšlejí o dárcích na Vánoce pro své nejbližší, v naší knihovně si navodíme předvánoční atmosféru při besedování. Nejinak tomu bylo letos, kdy při voňavém vánočním punči a cukroví, kdy jsme strávili společný podvečer se staršími spoluobčany.

 

Jarní burza knih
Tradiční burza knih proběhla 13 března v prostorách knihovny a potom čtyři následující pondělky. Díky občanům, kteří věnovali své "přebytky" ze svých domácích knihoven, se sešlo mnoho knih. Knihy jsou nabízeny za 5 korun a výtěžek používáme na akce v knihovně. 

 

Jarní prázdniny v knihovně

Pondělí 13. února a úterý 14. února patřilo v knihovně dětem, kdy se mohly pobavit, zasoutěžit si a také si něco přečíst.

 

 

================================

2016

  

Adventní besedování při vánočním punči
V pondělí 28. listopadu, v první adventní týden, knihovnice připravila pro spoluobčany besedování při vánočním punči. Nejen  pečivo vonící na stole, ale i pěkná výzdoba všechny příjemně vánočně naladila. Na žádné akci nechybí starosta Aleš Richtr, místostarostka Petra Valentová a předsedkyně kulturního výboru Edita Šimová.

 

Lampionový průvod
K výročí vzniku Československé republiky byl připraven lampionový průvod broučků a berušek. Po státní hymně před budovou základní školy průvod dětí, rodičů i prarodičů se odebral k rodnému domu leg. Antonína Smětáka, kde byla položena kytice květů. Dále se průvod ubíral kolem sochy sv. Jana Nepomuckého k místnímu muzeu, kde na děti čekalo překvapení - nádherný ohňostroj. Po malém občerstvení v interiéru muzea se zatajeným dechem děti sledovaly loutkové pohádky od Lenky.

 

Zábavný vědomostní kvíz v rámci týdne knihoven

V sobotu 8. října proběhl ve velkém sále kulturního domu zábavný vědomostní kvíz organizovaný knihovnou a kulturním výborem. Akce se zúčastnilo jen málo soutěžících, přesto ti co přišli, nebyli zklamaní a odnášeli si ceny v podobě společenských her. Po skončení kvízu pokračovala zábava při stolních hrách. Nechybělo ani občerstvení. Snad příště přijde více soutěžících.

 

Pasování prváčků na čtenáře knihovny

V obřadní síni obecního úřadu byli prváci pasovaní na nové čtenáře. Slavnostního aktu lse ujal sám pan starosta Aleš Richtr s knihovnicí Irenou Hlavačkovou. Všichni obdrželi pasovací listinu, průkaz čtenáře a malý dárek. Pasování se zúčastnili všichni žáci místní školy a někteří rodiče.

 

Slovácká svatba
V měsíci březnu proběhla beseda na téma Slovácká svatba. Vše bylo v režii knihovny, přesto se všichni přítomní pobavili a hlavně zavzpomínali nad svými svatebními fotografiemi. Na stole nechyběly svatební koláčky.

 

Burza knih
První letošní burza knih proběhla v měsíci březnu a stává se již tradicí. Čtenáři mají o nákup knih za symbolických pět korun velký zájem. Výtěžek jde na činnost knihovny.

 

Beseda o Adolfu Bornovi

V únoru navštívili žáci základní školu knihovnu za účelem besedy o Adolfu Bornovi. Beseda byla nakonec dvoudenní, kdy první den byl pro 1. a 2. ročník a druhý den 3., 4. a 5. ročník.

Děti z mateřské školy přišly také se podívat a seznámit se s knihovnou.

 

Jarní prázdniny v knihovně
Po dva dny v době jarních prázdnin děti soutěžily, zvládaly různé kvízy, hrály deskové hry a bavily se také s knihou v ruce.

 

 

==============================
ROK 2015
   

Vánoční burza knih

Vánoční burza knih přilákala spoluobčany do knihovny a měli si z čeho vybírat.

 

Předvánoční tvoření v knihovně
V pondělí 30. listopadu jsme se připravovali na vánoční jarmark a malovali jsme hrníčky na vánoční punč. Barvičky byly všude, ale výsledek vynikající. Určitě se budou dobře prodávat a bude v nich punč výborně chutnat.

 

Vánoční punč
Vánoční punč a vánoční cukroví provonělo celou budovu obecního úřadu. Předvánoční setkání, které organizuje knihovna, je rok od roku více navštěvované. Všichni se zaposlouchali do předčítání vánočních příběhů, v podání p. učitelky Jiřiny Krátké a bývalé knihovnice Marie Hoferkové.Příjemně strávený večer, kterého se zúčastnil také starosta Aleš Richtr a místostarostka Petra Valentová.


Beseda se spisovatelem Jiřím Jilíkem
Neděle byla věnovaná povídání s moravským spisovatelem a novinářem Jiřím Jilíkem. Beseda byla velice zajímavá, poutavá. Hlavně o Žítkovských bohyních.

 

Týden knihoven
První den v týdnu knihoven několik malých čtenářů luštilo křížovky, hádanky, kvízy, ale také četli. Přišla mezi nás také paní učitelka Jiřina Krátká, na předčítání.
V pátek  nejmenší děti přišly na loutkové divadlo na Pohádky od Lenky. Hravé pohádky se líbily i rodičům.

 

Pasování nových čtenářů - červen 2015

V pondělí 15. června v obřadní místnosti obecního úřadu čtyři prvňáčci se stali novými čtenáři. Pasování se ujala nová knihovnice Irena Hlavačková, ale také bývalá knihovnice Marie Hoferková. Čtenáři obdrželi pasovací list, nový členský průkaz, knihu nového čtenáře a také menší dárek.

Novým čtenářem se stali tři kluci Honza Zemek, Marian Chybík a Tomáš Krajča. Mezi nimi jedna holka, a to Helenka Musilová, která v letošním školním roce se umístila na prvním místě v recitační soutěži a postoupila do okresního kola. Soutěžila s básničkou, kterou sama napsala.  

Burza knih
Letošní burza knih měla ohromný úspěch. Někteří čtenáři si odnášeli deset, ale i patnáct knih. Přestože byla vyhlášena burza jen na jeden den, knihy byly nabízeny ještě v další půjčovní pondělky, až do sběru starého papíru v základní škole. Knihy byly roztříděny a ty, co si už nějaký rok nikdo nevybral, byly dány žákům do sběru. Knihy věnovali občané ze svých soukromých knihoven a výtěžek bude použit k činnosti dětí v knihovně.

 

Prázdninování v knihovně

Jarní prázdniny v knihovně si  hlavně děvčata oblíbila a od pondělí do středy bylo slyšet veselé štěbetání při hrách, malování, ale také čtení.

 

Beseda o Ondřeji Sekorovi

Žáci základní školy přišli do knihovny na besedu o Ondřeji Sekorovi. Dozvěděli se o tvorbě spisovatele a s ilustracemi se seznámili v knížkách, které jsou v knihovně a které si přinesli z domu. Ve škole pokračovali kresbami postaviček z knížek Ondřeje Sekory a tyto obrázky základní škola zaslala do soutěže.  

 

=====================================

ROK 2014

Předvánoční dílnička

Stává se tradicí v naší knihovně, že se před vánočními svátky sejdeme a povídáme si o vánočních zvycích, ochutnáme cukroví, co která čtenářka napekla. Tentokrát se nás sešlo víc, do knihovny jsme se nevešli, takže jsme využili nabídku od pana starosty a besedovalo se v obřadní místnosti obecního úřadu.

 

Mateřská školka v knihovně

Do knihovny několikrát za rok přijdou děti z mateřské školky, vymalovávají pohádkové obrázky a přitom poslouchají vyprávění o knížkách. Vždy si některou odnesou do školky a paní učitelky jim čtou před odpoledním spaním. Poslouchají bedlivě, protože Jeníček při čtení pohádky upozornil babičku, že v knížce se listy nesmí ohýbat. Že jim to řekla paní knihovnice.

 

Pasování nových čtenářů

Letos poprvé jsme udělali pasování nových čtenářů  za účasti rodičů a veřejnosti.  Devět prvňáčků muselo dokázat, že průkaz čtenáře si zaslouží a každý přečetl stať v pohádkové knížce. Potom je starosta Aleš Richtr pasoval do stavu čtenářského a šerpu jim předala místostarostka Petra Valentová. 

 

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepšího čtenáře

V polovině června proběhlo vyhodnocení soutěže o nejpilnějšího čtenáře.  Výsledky jsou překvapující, protože huštěnovské děti opravdu čtou. Vyhlášení proběhlov obřadní síni obecního úřadu a nejlepším čtenářům byla za účasti starosty Aleše Richtra předaná kniha s diplomem a bylo připraveno občerstvení s přípitkem.
52 knih přečetl Jakub Cirhan, který čte dokonce ve slovenském jazyce. Další ocenění patřilo Simoně Vavřiníkové za 31 přečtených knih, Natálii Habáňové za 25 knih a Denise Poláškové za 22 knih. Z prvňáčků překvapila Zuzana Presová a Maruška Hlavačková, které se sotva naučily číst a přelouskaly 9 knih.

 

Burza knih

V letošním roce poprvé jsme uskutečnili burzu knih a byla to akce, o kterou občané projevili velký zájem. V příštím roce proběhne hned na začátku roku.  Finanční výtěžek bude použit na činnost knihovny.

 

V knihovně bylo o prázdninách voňavo a veselo

Už třetím rokem jarní prázdniny huštěnovské děti mají možnost trávit v knihovně. Ne všechny odjíždí na hory nebo k babičce. V pondělí jsme měli napilno, protože místostarostka Petra Valentová přišla s krásně vykynutým a voňavým těstem. Blíží se Velikonoce, tak jsme si vyzkoušeli pečení beránka. Nejen děvčata, ale také Daniel a Marek plnili kousky těsta marmeládou, někteří jej měli až za ušima. Tělíčko z Honzíkových buchet, hlavička, mohy a růžky a ještě posypat mandlemi, perůtkou potřít máslem a šup do trouby. Ze zbylého těsta ještě vyšel věneček a než se všechno upeklo, stihli jsme něco namalovat. Jenže byli tak nedočkaví, že moc tomu nedali. Jen malou chviličku ležel nazdobený beránek v jedlé trávě. A už se děti dělily o voňavé kousky a je jasné, že musely vzít domů na ochutnání. Ochutnat musel také pan starosta. "Mamince i babičce beránek moc chutnal", řekla nám druhý den Zuzanka. Linda na oplátku přinesla od babičky, u které byla na prázdninách, mrkvové šátečky a k těm pan starosta ještě přinesl další sladké pohoštění. Další den knihovnice Marie Hoferková měla pro děti připravené dřevěné šablonky, které děti malovaly, různé soutěže a mohé další. Tato zábava se jim líbila, ale prý to pečení bylo lepší.Jsme rády, že jsme alespoň dva prázdninové dny děti zabavily. Pokud se najdou ochotné maminky nebo babičky nám pomoci, připravíme příště program třeba na celý týden.

 

Beseda o Radku Pilařovi

V úterý 15. ledna 2013 paní knihovnice Marie Hoferková připravila dětem besedu o významném ilustrátoru a tvůrci animovaných filmů Radku Pilařovi. Hlavně o postavičce z roku 1965, chlapci Večerníčkovi s čepicí z novin na dřevěném koníčku, autíčku a kolečku, co místo očí měl hvězdičky.
V roce 1966 začal Radek Pilař spolupracovat s Václavem Čtvrtkem na animovaném seriálu O loupežníku Rumcajsovi. A hlavně o těchto dvou postavičkách byla velice pěkná beseda pro děti z místní základí školy.

 

Setkání při svíčkách

Vánoční cukroví, pečený vánoční čajíček a spousta povídání  o Vánocích si na konci roku pochvalovaly  ženy, které se sešly v knihovně ve čtvrtek 6. prosince.  I v tom vánočním shonu si našly čas k pěknému posezení. Na chviličku si přisedl také starosta Aleš Richtr.

 

Pečení a zdobení medových perníčků

23. listopadu děti se svými maminkami přišly s válečkem, vykrajovátky a dobrou náladou do knihovny. Tam už čekala paní místostarostka Petra Valentová s perníkovým těstem. Protože toto musí být "odpočinuté".  Děti vykrajovaly betlémské postavičky, peklo se a byl provoněný celý obecní úřad. Přišlo zdobení na řadu a došlo i na ochutnávání. Z hotových 156 perníčků potom členky muzejního spolku seskládaly betlém, který byl vystavený při jarmarku před muzeem.  Nakonec perníčky snědly dětičky v mateřské školce.

 

Předvánoční tvoření v knihovně

V pátek 16. listopadu jsme se chystali již na Vánoce. Paní knihovnice připravila barvičky, paní místostarostka koupila hrníčky a malovalo se. A že se nám práce dařila, to je jasné. Každý jsme si jeden namalovaný hrníček s vánočním motivem odnesli domů, ostatní se prodávaly na vánočním jarmarku před naším muzeem.

 

Besedování  žáků ZŠ v knihovně

První beseda pro žáky základní školy  v knihovně proběhla   2. října 2012 v Týdnu knihoven.  S prváky a druháky přišla paní učitelka Jitka Polášková, starší spolužáky třetí, čtvrté a páté třídy doprovodila paní učitelka Zuzana Bazalová.

 

FOTOGRAFIE NAJDETE  NA STRÁNCE FOTOGALERIE

 

 

Sluníčkový den
Na konci školního roku děti namalovaly sluníčka ve všech velikostech a tvarech. Vyzdobenou sluníčkovou knihovnu si prohlédli rodáci a jubilanti při jejich slavnostním setkání v Huštěnovicích. 

 

Pasování nových čtenářů

Čtvrtek 14. června 2012 byl pro Simonku, Andrejku, Pepu a Jakuba slavnostní. Byl jim předán čtenářský průkaz a byli pasovaní na čtenáře naší knihovny.  Šerpu a menší dárek předával pan starosta Aleš Richtr a pasování se ujala paní knihovnice Marie Hoferková. Po menším občerstvení  se noví čtenáři ještě dali do malování a nakonec se představili ve scénkách, které měli naučené ve škole. Bohužel tohoto pasování se nemohla zúčastnit Adélka, ale za novou čtenářku bude přijata také, i dárky dostala.

 

Co je to pohádka?
30. května 2012  se školáci naposled sešli v knihovně při besedě  Co je to pohádka a už čeká v červnu pouze prvňáčky slavnostní pasování na nového čtenáře. Paní knihovnice měla připraveno mnoho pohádkových knížek, ze kterým četla jak ona, tak i děti. Většinu pohádek děti znaly a nakonec namalovaly pohádkové bytosti. Jejich výtvory jsou vystaveny v interiéru knihovny, tak jako všechny práce

 

Výtvarná soutěž Kde kočky dávají dobrou noc

Ve středu 23. června   v  obřadní  místnosti  OÚ v Huštěnovicích  proběhla menší slavnost.   Místostarostka Petra Valentová přivítala děti,  rodiče a milé hosty  těmito slovy:  Dnes se můžeme přesvědčit o tom, že když  děti  tráví svůj volný čas o prázdninách v knihovně, tak se to může i vyplatit. Letos o jarních prázdninách se některé děti při návštěvě knihovny rozhodly zapojit do výtvarné soutěže „Kde kočky dávají dobrou noc“. Soutěž vyhlásila Knihovna Zlechov v několika kategoriích. Zúčastnilo se celkem 96 dětí. Za naši knihovnu se zúčastnila Anička a Ivanka Smětákovy, Markétka Hlavačková, Simonka Vavřiníková a Monika Škrabalová.  A právě obrázek  Moniky se zalíbil porotě natolik, že získala první místo  v šesté kategorii  této soutěže.

Od pořádající zlechovské knihovny děvčata obdržela diplom a malý dárek, který jim předala huštěnovská knihovnice Marie Hoferková. Její zásluhou se o šikovnosti děvčat dozvěděli zastupitelé obce a rozhodli jejich práci rovněž ocenit.  Děvčatům malý dárek a květinu,  s poděkováním za vzornou reprezentaci obce,  předal starosta Aleš Richtr. Věříme, že tato pěkná iniciativa oceněných děvčat bude inspirací pro další děti.

Potom pan starosta pozval děvčata k přípitku „šampíčkem“ a všechny přítomné k malému občerstvení a mohla začít vernisáž.  Výtvarná díla  hostům i rodičům se líbila a všichni společně strávili pěkné a pohodové  odpoledne, které   zpříjemnila Dagmara Gajdošíková hudbou na klávesy. Na závěr si všichni společně zazpívali

 

Návštěvní den mateřinky

V březnu navštívily knihovnu také děti z místní mateřské školky se svými učitelkami. Vybraly si další knihu, kterou jim budou paní učitelky číst před odpoledním spánkem.

 

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Petra Braunová, současná spisovatelka pro děti a mládež, zavítala v úterý 13. března do huštěnovické školy. Dětem vyprávěla, jakou dlouhou cestu kniha ujde, než si ji mohou koupit. Ukázku z knížky Ema a kouzelná kniha děti poslouchaly se zatajenáým dechem, protože to byl přímo herecký výkon. Bystře reagovaly na dotazy k nim směřované a samy se občas odvážily nějaký ten dotaz položit. Besedy se zúčastnila také paní knihovnice a slíbila dětem, že knížky spisovatelky Petry Braunové budou na ně čekat v knihvně.

 

Jarní prázdniny v knihovně

Jarní prázdniny využily huštnovické děti k návštěvě knihovny, kde pro ně po dva dny bylo přichystáno nejen čtení a povídání, ale mnoho dalších zajímavých činností. Na puzzle se vrhla děvčata, chlapci dali přednost stavebnicím. Bylo jen na dtech, které činnosti se budou věnovat. Určitě se nikdo nenudil. Děti dokonce litovaly, že musí jít domů. Obrázky a další výrobky nyní zdobí prostory knihovny. Prázdninovou středu čtrnáct dětí trávilo v ZOO v Olomouci.

 

Beseda k výročí Josefa Lady
Pro žáky Základní školy Huštěnovice knihovnice paní Marie Hoferková připravila  na pondělí 5. a úterý 6. prosince 2011 besedu k výročí Josefa Lady. První den přišli prvňáčci a druháci s paní učitelkou Jitkou Poláškovou. Druhý den s paní učitelkou Evou Horňákovou přišli třeťáci, čtvrťáci a páťáci.  Děti byly povídáním nadšené, při omalovánkách Ladových naslouchaly čtení úryvků z knih. Z knihovny se jim vůbec nechtělo vracet do vyučování.

 

Pasování čtenářů 2011

V pondělí 13. června 2011 prvňáčci  Anetka, Tomáš, Kryštof, Samuel a Daniel byli pasovaní na nového čtenáře. Nejdřív  museli dokázat, že už číst umí.  Od paní knihovnice Marie Hoferkové každý dostal pasovací list a  čtenářský průkaz a pan starosta Aleš Richtr předal každému pasovací šerpu čtenáře.

 

Velikonoční výstava kroužku paličkování a keramiky.
Děvčata z kroužku paličkování při základní škole  předvedla své krajky na velikonoční výstavě, kterou organizovala místní knihovna a obecní úřad. Krásné keramické výrobky  vystavovaly děti ze základní a mateřské školy.  Nedělní odpoledne 10. dubna 2011 bylo provoněno velikonočními perníčky.  Děti si vyzkoušely různé techniky zdobení kraslic. Například kraslice slámové, kraslice zdobené jezerní sítinou nebo voskem.  Výstavka byla velice zdařilá. To je také vidět na fotografiích.

 

100 let Václava Čtvrtka
V úterý 5. dubna 2011 přišli prvňáčci s paní učitelkou Pížovou do knihovny poslechnout si vyprávění o Rumcajsovi nebo  víle Amálce. Ani Křemílek a Vochomůrka nebyl pro děti neznámý . Knihovnice Marie Hoferková jim vyprávěla o stém výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka a  přečetla pohádku.

 

První jarní den
V pondělí 21. března 2011  navštívily děti z mateřské školy knihovnu. Pro některé to bylo první seznámení. Divily se, že si mohou knížku odnést domů a nemusí za nic platit. Hned si jednu odnesly do školky a paní učitelky jim budou z ní předčítat.  Knížka se jmenuje Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Až ji celou přečtou, přijdou si pro druhou. Všichni namalovali spoustu krásných obrázků, které jsou vystavené v knihovně. Už teď se na všechny dětičky z mateřinky moc a moc těšíme.

 

Jarní prázdniny v knihovně
Poprvé děti měly možnost trávit jarní prázdniny v knihovně. Velkou zábavou pro ně byla hra "Kufr", kde si nejen procvičily paměť, ale i pantomimu nebo malování. Jejich malůvkami je vyzdobená knihovna. Kluci i holky se učili pracovat s digitální fotografií a každý měl možnost svou fotku upravit a vytisknout. Děvčata s přehledem umí vyhledat knihu v Online katalogu, který je na webu knihovny www.knihovnahustenovice.webk.cz. Nechybělo ani muzicírování. Své půlroční snažení hry na kytaru předvedl Vojta. A dokázal, že je i šikovný kouzelník s kartami. Přišli také  předškoláci a ti se předvedli  s bubínkem. Děti se zapojily do čtenářské soutěže KNIHO-REJ a každý měsíc budou soutěžit o knihu za naši knihvnu jako "Malý čtenář". Soutěž je součástí celostátní soutěže Celé Česko čte dětem. Během jarního prázdninového týdne četla z knížky, kterou si děti vybraly, paní Růžena Varmužová a paní Ilona Kadarová. Za aktivitu byly děti odměněny dortem a každé si odneslo diplom. Zavítal mezi nás i pan starosta Aleš Richtr.

 

Znáte naši knihovnu?

V pondělí 7. února 2011 navštívili žáci místní školy knihovnu, kde je knihovnice paní Marie Hoferková seznámila s organizací knihovny a povyprávěla o dětských knížkách. Jak pracovat s novými webovými stránkami knihovny žákům předvedla kronikářka paní Alena Bazalová. Do knihovny přišel za dětmi také  pan starosta.