Naposledy aktualizováno: 28.04.2020 07:19:47
logo

Knihovna Huštěnovice

 

 

  • Výpůjční doba každé pondělí od 15 do 18.00 hodin.V době školních prázdnin je knihovna uzavřena.
  • Registrace čtenářů, půjčování knih a časopisů je zdarma.
  • Půjčujeme knihy z fondu naší knihovny. Knihy se půjčují na 1 měsíc, kdo potřebuje knihu déle, přijde si domluvit prodloužení. Maximální počet půjčených titulů je 5.
  • Půjčujeme knihy z výměnného fondu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště.Knihy z výměnného fondu se zapůjčují do naší knihovny na dobu 6 měsíců, výpůjční doba pro tyto tituly je pouze 1 měsíc. Tyto výměnné soubory jsou pořízeny z dotace Zlínského kraje a poskytuje je KBBB Uh. Hradiště.
  • Katalog ON-LINE. - pro lepší vyhledávání knih
  • Internet - veřejně přístupný. K dispozici je 1 PC a tiskárna.
  • Kniha do domu - nová služba pro přestárlé spoluobčany.  Pro někoho může být cesta do knihovny obtížná. Víte o někom? Řekněte nám to. Nabízíme možnost donést knihu do domu.

 

 

  • Dětský koutek - omalovánky a hry pro děti

Regionální funkce
Místní knihovně v Huštěnovicích jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou - KBBB Uh. Hradiště.